HACCP , GHP i GMP

HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

( eng. Hazard Analysis and Citual Control Point System)


– postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas produkcji i dystrybucji żywności.

Jest to jednocześnie system mający na celu określenie metod ograniczenia tych zagrożeń oraz ustalenia działań naprawczych.

Jest często określany jako system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

GHP – zasady dobrej praktyki higienicznej ( eng. Good Hygienic Practice)
GMP – zasady dobrej praktyki produkcyjnej (eng. Good Manufacturing Practice)

– są to wstępne wymagania dotyczące  higieny żywności i produkcji,

które musi wdrożyć przedsiębiorca przed przystąpieniem do systemu HACCP.

 

Shopping Cart