LABORCOST

 

parametr % określa poniesione koszty wynagrodzeń

wynagrodzenia według wyliczeń porównuję się do obrotów netto czyli faktycznie poniesionych kosztów na poziomie restauracji.

 

Planując otwarcie biznesu Gastronomicznego,

jest to jeden z najważniejszych parametrów, określający opłacalność inwestycji jak również kalkulacje przyszłych kosztów z poziomu restauracji.

 

Shopping Cart