Who we are / Kim jesteśmy

Zajmujemy się Gastronomią od conajmniej dwóch dekad, poruszamy wszelkie aspekty dotyczące funkcjonowania Restauracji.

Our website address is: http://gastrocaterinfo.pl.

Nasz adres strony : http://gastrocaterinfo.pl

Comments / Komentarze

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Kiedy odwiedzający komentują naszą stronę, zbieramy dane do wyświetlania komentarzy, oraz adresy IP osób odwiedzających, ponadto strona łączy się z odpowiednimi serwisami odpowiedzialny za weryfikację SPAMu.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Anonimowe połączenie stworzone poprzez dodanie komentarza, bądź samo logowanie może spowodować połączenie z serwisami poczty w celu weryfikacji autentyczności danego adresu mailowego. Po dodaniu komentarza, widoczna będzie jego treść oraz informacja o tym kto go zamieścił

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Jeżeli zamieścisz komentarz na naszej stronie będziesz miał możliwość zapisania swojego loginu, hasła czy adresu email w plikach cookie na stronie. Jest to tylko i wyłącznie dla Państwa wygody więc nie ma obowiązku, aby zapisywać te dane przy dodawaniu komentarza. Te ciasteczka zapisane zostaną na okres jednego roku.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę logowania, automatycznie ustawimy twoje ciasteczka na niezbędne, aby sprawdzić czy Twoja przeglądarka na pewno je obsługuje. Te ciasteczka nie zawierają danych wrażliwych i nie zapisują się podczas zamykania przeglądarki.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

Kiedy się zalogujesz ustawimy również ciasteczka odpowiadające za zapisywanie danych do logowania, oczywiście jeśli się zgodzisz. Zapisują się one na dwa dni lub nawet do roku jeśli zaznaczymy opcję „Zapamiętaj mnie”, login będzie widoczny przez 2 tygodnie. Jeśli się wylogujesz ciasteczka automatycznie się skasują.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Jeśli edytujesz lub opublikujesz komentarz, zostaną dodane ciasteczka odpowiadające tylko za ID komentarza, nie zawierają one danych wrażliwych, bądź danych logowania. Kasują się one po jednym dniu.

Embedded content from other websites / Zawartość osadzona z innych stron WWW

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

Treści zawarte na tej stronie mogą zawierać różne pliki z zewnątrz ( np. zdjęcia lub pliki wideo ) . Otwierając treści zawarte z innych stron WWW działają w taki sposób jakby odwiedzający, wszedł na ich stronę WWW.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Te strony mogą zbierać dane o Tobie, używać ciasteczek, lub nawet śledzić Twoje działania odnośnie ich zawartości, jeżeli jesteś zalogowany na ich stronie WWW.

Who we share your data with / W jaki sposób zbieramy dane na Twój temat

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Jeżeli poprosisz o zmianę hasła, Twój adres IP zostanie przypisany do resetowanego adresu email.

How long we retain your data / Jak długo przechowujemy Twoje dane.

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

Jeśli zostawisz komentarz, jego dane zostaną zachowane na czas nieokreślony. Pomaga nam to w weryfikacji i pozwala na śledzenie komentarzy automatycznie zakolejkowanych.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Dla użytkowników, którzy założyli konto na naszej stronie WWW, przechowujemy ich dane umożliwiające modyfikację profilu użytkownika. Każdy użytkownik może podglądać, edytować lub usunąć informacje na temat swojego konta w każdej chwili ( poza loginem ). Możliwość edycji i podglądu profili użytkowników mają również administratorzy.

What rights you have over your data / Jakie masz prawa do swoich danych

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Jeśli posiadasz założone konto lub zostawiłeś komentarz na naszej stronie WWW, możesz poprosić o eksportowanie do pliku danych na Twój temat, zachowując wszystko co sam nam przekazałeś. Możesz również poprosić o wyczyszczenie danych na swój temat. Plik ten nie będzie zawierał danych, które jesteśmy zobligowani zatrzymać w celach administracyjnych, prawnych lub ze względów bezpieczeństwa.

Where we send your data / Gdzie udostępniamy Twoje dane

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Dane odwiedzających, bądź osób z założonym kontem, mogą być sprawdzane automatycznie przez serwisy weryfikujące SPAM.

Shopping Cart